POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI. Część 1, rozszerzona sesja kwantowa (audio)

CZAS DOSTĘPU: 3 miesiące

NIEZWYKŁA SESJA KWANTOWA, która pomoże Ci w bardzo prosty sposób poznać i uwolnić nieuświadomione i głęboko zakorzenione przyczyny niskiego poczucia własnej wartości, takie jak:

 • Przekonania, że jedynie ocena innych ludzi, ocena autorytetów, nauczycieli, profesorów, współpracowników, szefów, członków rodziny, przyjaciół czy partnerów definiuje Twoją wartość i jeżeli ktokolwiek krytykuje Cię za cokolwiek, oznacza to, że nie jesteś wystarczająco dobry/a
 • Wzorce „nie jestem wystarczająco dobry”, „jestem gorszy/a od innych”, „jestem złym dzieckiem, złym uczniem, złą siostrą/bratem”.
 • Doświadczenia związane z byciem ukaranym czy krytykowanym, przez rodzica, opiekuna, nauczyciela, profesora, szefa, czy kogokolwiek innego, które utrwaliły w Tobie przekonanie o byciu złym człowiekiem, a tym samym obniżyły Twoje poczucie własnej wartości.
 • Traumy, przekonania i emocje nabyte i skumulowane w latach szkolnych, związane z systemem oceniania i porównywania/ z testami/ egzaminami/ rankingami/ konkursami/ wywiadówkami, które na jakimkolwiek poziomie obniżałyby poczucie Twojej wartości.
 • Wzorce myślowe, przekonania, filtry percepcyjne i programy, które na jakimkolwiek poziomie kazałyby Ci krytykować siebie, porównywać się z innymi i oceniać siebie, obniżać swoją wartość. Wszelkie negatywne oraz zniekształcone wizje i obrazy siebie, które masz na swój temat oraz wszelkie filtry percepcyjne przejęte z pól morficznych
 • Niskie poczucie własnej wartości jako mechanizm obronny, wypracowany lub nabyty od przodków czy z poprzednich wcieleń. Może to być spowodowane atakami, poniżaniem czy wyśmiewaniem, kiedy okazywałeś/aś innym, że jesteś świadom swojej wartości. Takie doświadczenia kodują przekonanie, że bezpieczniejsze jest utrzymywanie siebie w niskim poczuciu własnej wartości.
 • Lęki, strach, obawy, aby emanować poczuciem własnej wartości i osiągać sukcesy. Może być to związane z okresem w szkole, kiedy wzorowe zachowanie czy dobre oceny spowodowały, że byłeś odrzucany czy nielubiany a nawet atakowany przez innych. Mogą to być także programy przejęte od przodków czy poprzednich wcieleń. W związku z tym możesz nawet mieć aktywne w sobie przysięgi, złożone świadomie lub nieświadomie, aby nie eksponować już więcej swojej wartości, aby uznawać siebie za kogoś mało wartościowego, bo taka postawa jest bezpieczna i zapewni Ci przetrwanie.
 • Przekonania i emocje z doświadczeń przemocy – fizycznej czy psychicznej, które utrzymywałyby Cię w niskim poczuciu własnej wartości, w tym, że jesteś złym dzieckiem, złym człowiekiem. Mogą to być wspomnienia z Twojej przeszłości, ale także nieświadomie noszone w Tobie wspomnienia przodków, bądź przejęte z poprzednich wcieleń czy z pól morficznych.
 • Tzw. Syndrom oszusta – programy, przekonania, wspomnienia komórkowe, także przejęte, które kazałyby Ci nieuznawać swoich sukcesów, swojej wartości oraz sabotować siebie, swoje sukcesy i swoją wartość
 • Przekonania, programy, które kazałyby Ci wierzyć, że nie masz nic wartościowego do przekazania innym ludziom, a wręcz nie masz w sobie żadnej wartości. Nawet jeżeli świadomie zdajesz sobie sprawę ze swoich talentów, sukcesów i swojej wartości, pewne aspekty Twojej podświadomości mogą przeczyć temu, że masz jakąkolwiek wartość bądź że zasługujesz na sukcesy, które osiągasz.
 • Lęk przed swoją własną wartością. Mogą istnieć w Tobie aspekty, które wręcz boją się Twojej wartości, boją się tego światła w Tobie, stąd ze strachu starają się tą wartość w Tobie przyćmić, utwierdzając Cię w niskim poczuciu własnej wartości
 • Doświadczenia odrzucenia, odtrącenia, porzuceni (np. przez partnera/ pierwszą miłość/rodziców/rodzeństwo/ równieśników, odrzucenie społeczne. Mogą to być także wspomnienia komórkowe przejęte od przodków czy z poprzednich wcieleń. 
 • Poczucie niezasługiwania na miłość, bycia niegodnym miłości. Także, że Twoja miłość jest bezwartościowa, że nikt nie chce jej przyjąć, wszyscy ją odrzucają
 • Lęk przed odrzuceniem
 • Programy odrzucania siebie i swojej wartości
 • Nieuświadomione poczucie bezwartościowości (programy rodowe)
 • Poczucie winy z okresu dzieciństwa, własnej przeszłości, ale także poczucie winy, z którego człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, w ogromnej mierze przejęte od przodków, z poprzednich wcieleń i wielu pól morficznych kolektywnej świadomości ludzkiej.
 • Wstyd, skumulowany z okresu dzieciństwa, dorastania, ze szkoły, z okresu dorosłości oraz przejęty, z wielu źródeł
 • Wstyd i poczucie winy wpływające na dewaluację siebie, swojej pracy i swoich zachowań
 • Doświadczenia bycia upokarzanym, wyśmiewanym, poniżanym, które obniżyły Twoje poczucie własnej wartości.
 • Wzorce przejęte od przodków, które nosisz w swojej pamięci komórkowej, a które obniżają Twoje poczucie własnej wartości 
 • Wzorce przejęte z Twoich poprzednich wcieleń, które nosisz w swojej pamięci komórkowej, a które obniżają Twoje poczucie własnej wartości
 • Wzorce przejęte z pól morficznych narodu Polskiego i innych pól kolektywnej świadomości masowej, które nosisz w swojej pamięci komórkowej, a które obniżają Twoje poczucie własnej wartości.
 • Nieświadomie przysięgi, zobowiązania, lojalność wobec bliskich, które obniżają Twoje poczucie własnej wartości (więcej wyjaśniam w sesji)
 • I wiele wiele więcej…

Na końcu sesji wykonywany jest silny proces nastrajania kwantowego do matrycy najwyższego poczucia własnej wartości.

CZAS TRWANIA: 38:27 min

Moim priorytetem jest przynieść Ci największą wartość i najszybsze transformacje w najkrótszym możliwym czasie. Mam w tym ogrom doświadczenia i rewelacyjne efekty, zarówno w pracy własnej jak i z innymi, bo już tysiące osób doświadcza cudów w pracy ze mną, co potwierdzają niezwykłe OPINIE. W krótkim czasie jestem w stanie przekazać Ci moc transformacji i esencję wiedzy, która wypływa z 20 lat mojego doświadczenia i setek tysięcy godzin pracy własnej

Zamówienie

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 222.00 PLN

199.00

PLN

555.00

PLN

Zamów
Copyright © 2024 KWANTOWY SKOK